139. setkání KŽC v Kloboukách u Brna

Společné setkání KŽC 19. - 20. 10. 2019 Klobouky u Brna
setkání KŽC

Sraz: v sobotu 19. 10. 2019 v 11:35 v žst. Čejč po příjezdu Os 14523 ze Zaječí (z Prahy hl. n. v 7:50)

Program:

Sobota 19. 10.: Po srazu se vydáme k sirnému pramenu Heliga v Čejči a po červené značce, cestě T.G.Masaryka, k odbočce Čejč. Odtud budeme pokračovat po kolejích po trati s bývalým označení 256, kde je doprava t.č. zastavena, přes zastávky Terezín u Čejče a Krumvíř do Klobouků u Brna. Zde bude následovat ubytování. Poté prohlídka města, větrného mlýna, kostela Sv. Vařince a zámku. Večer proběhne členská schůze.

Neděle 20. 10.: Po snídani odchod k nádraží Klobouky u Brna a pokračování po trati do Uhřic u Kyjova. Odtud plynule navážeme na seriál Stopou zrušené tratě a budeme pokračovat po tělese zrušené trati, dnes cyklostezce, do Ždánic.

Ukončení akce: v neděli 20. 10. 2019 v 14:45 na zast. bus Ždánice u odjezdu autobusu linky 655 směr Brno (příjezd Praha hl. n. v 19:07)

Kilometráž: v sobotu 19. 10. cca 12 km po kolejích a místních komunikacích, v neděli 20. 10. cca 18 km po kolejích, cyklostezce a místních komunikacích

Stravování: z vlastních zdrojů

Doporučené mapy: Atlas drah

Členská schůze: proběhne v sobotu 19. 10. 2019 večer v Kloboukách u Brna (možnost volné účasti i ostatních členů KŽC)

Ubytování: bude zajištěno pro přihlášené účastníky

Účastnické poplatky: nevybírají se

Přihlášky: kontaktujte organizátora do stanoveného termínu

Uzávěrka přihlášek: v pátek 20. 9. 2019

Další náklady: ubytování v ceně do 500 Kč

Poznámky: Na akci bude k dispozici razítko seriálu Stopou zrušené tratě.

Organizátor

Ing. Lukáš Verner
tel:
606 366 199