Management KŽC

Vedení společnosti

Mgr. Bohumil Augusta, MBA
jednatel a ředitel společnosti; vykonává funkci obchodního a ekonomického ředitele
tel. 776 628 728, e-mail: bohumil.augusta@kzc.cz
Vůdčí osobnost skupiny KŽC. Je zakladatelem společnosti a současně jejím majitelem, jednatelem a ředitelem. Řídí úsek strategie, obchodu, ekonomiky a financí i personalistiky a marketingu. Hlídá náklady firmy a řídí centrální nákup. Dopravně a provozně původem vlakvedoucí; má komplexní dopravní a přepravní vzdělání (velkou dopravní a velkou komerční zkoušku) a dostatečnou praxi v provozování drážní dopravy a v provozování dráhy. Je odborně způsobilou osobou dopravce, jedná za společnost samostatně, garantuje smluvní vztahy s dodavateli i se zákazníky. 

 

Bc. Jan Hruška
zástupce ředitele společnosti; náměstek pro dopravu a legislativu
tel. 774 592 017, e-mail: jan.hruska@kzc.cz
Výrazná osobnost české železnice. Řídí úsek dopravy a legislativy. Garantuje odborné způsobilosti osob a odborné způsobilosti vozidel dopravce.  Zabezpečuje školení a personální záležitosti. Provozně strojvedoucí; má kompletní dopravní vzdělání (velká dopravní zkouška) a letitou praxi s řízením železniční dopravní společnosti. Je odborně způsobilou osobou. Hlavní garant předpisové soustavy dopravce i provozovatele dráhy KŽC Doprava.

 

Jan Fukala
náměstek pro techniku a provoz
tel. 723 898 143, e-mail: jan.fukala@kzc.cz
Vede úsek provozu ŽKV, dále úsek údržby a oprav ŽKV, zabezpečuje provozuschopnost vozidel, garantuje agendu oprav a údržby. Provozně strojvedoucí. Komunikuje s dodavateli a jedná s železničním průmyslem. Má na starosti technický stav vozidel, zabezpečuje komisionální prohlídky v rámci různých stupňů oprav ŽKV. Řeší záležitosti, týkající se náhradních dílů na vozidla, je komandujícím mechaniků, plánuje periodické prohlídky vozidel.

 

Ing. Aleš Svoboda
projektový manažer veřejné osobní dopravy, komandující vlakvedoucích a přeprava
tel. 774 592 018, e-mail: ales.svoboda@kzc.cz
Vede úsek, který zabezpečuje veřejnou osobní dopravu KŽC, pravidelné vlaky a pečuje o celý segment osobní dopravy. Má na starosti přepravu jako celek, je komandujícím pro vlakové čety a spolupodílí se na řízení dispečinku a operativního řízení provozu. Zabezpečuje administrativní chod společnosti a řeší samostatné sofistikované projekt v oblasti zvláštních vlaků. 

 

Ing. Jakub Lexa
vedoucí provozu linky S 34, dispečer a komandující strojvedoucích
tel. 735 177 501, e-mail: jakub.lexa@kzc.cz
Zabezpečuje personální, provozní a dopravní řízení městské linky S 34. Vede agendu statistiky, přepravy, předpisů a všech evidencí související s provozem linky S 34.  Působí zároveň jako hlavní komandující strojvedoucích. Řídí dispečink a operativní řízení provozu.

 

 

 

Ing. Martin Zahrádka
projektový manažer zvláštních vlaků
tel. 732 974 580, e-mail: martin.zahradka@kzc.cz
Zajišťuje organizaci zájezdových vlaků na klíč, připravuje akce typu Dovolená s motoráčkem a Víkend s motoráčkem. Věnuje se rovněž přípravě náročnějších akcí se zvláštními vlaky (oslavy tratí atd.), vytváří programy akcí KŽC. Působí také jako vlakvedoucí vlaků KŽC.

 

 

Ing. Petr Klinger
IT manažer, vedoucí projektu Praha technická
tel. 602 310 914, e-mail: petr.klinger@kzc.cz
Vede IT a stará se o softwarové aplikace skupiny KŽC. Má na starosti management poznávacích a zážitkových vlaků v regionu Prahy známé jako Praha technická. Jde o projekty, kam se běžně vlakem návštěvník nedostane.