Údržba šenovské lokálky

15. ledna 2018 - Česká Kamenice I v roce 2017 probíhala pravidelná údržba na sklářské lokálce z České Kamenice do Kamenického Šenova.

Na podzim roku 2017 jsme vyměňovali vyhnilé dřevěné pražce za vyhovující, opraveny byly styky kolejnic a na více úsecích jsme provedli úpravu geometrických parametrů (směrových poměrů a nivelety koleje).

 

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem.