Obnova Šenovky pokračuje i 2018

11. května 2018 - Česká Kamenice Práce na průběžné opravě kolejového svršku na Šenovce pokračují i v roce 2018.

V roce 2017 jsme dokončili opravu celého propustku v km 1,2 a na jaře letošního roku k tomu přibyl opravený svršek v km 1,0 - 1,2 a obnovené škarpy a vodoteče u přejezdu poblíž Huníkovské ulice.