Výměnná setkání

Výměnná setkání patřila k tradičním sběratelským akcím Klubu železničních cestovatelů. Akce se konaly od roku 1989 do roku 2015. Na Výměnném setkání bylo možno koupit, vyměnit, ale také prodat předměty s železniční a dopravní tematikou, tedy zejména publikace, brožury, časopisy, kalendáře, jízdní řády, jízdenky, předpisy, odznaky, mapy, plakáty, pohlednice, fotografie, archiválie, tiskopisy, DVD, modely a modelářské potřeby značek MERKUR, ROCO, PICO, TILLIG, BRAWA aj. ale i další předměty nejen železniční, ale také z oboru lanovek a MHD - metra, tramvají i autobusů z tuzemska i z ciziny.

V sobotu 14. března 2015 se uskutečnilo 159. výměnné setkání KŽC. Jednalo se o poslední Výměnné setkání v historii KŽC. Tímto bylo konání Výměnných setkání ukončeno. Děkujeme všem příznivcům za podporu a těšíme se na jiné akci na shledanou.

 

Z historie Výměnných setkání KŽC

První Výměnná burza sběratelů, jak se tehdy akce nazývala, se konala dne 11. 2. 1989 v kulturním sále lokomotivního depa Praha střed. U jejího vzniku tehdy stáli pánové Jiří Pechač a Petr Pavlíček. Burzu tehdy navštívilo 1 118 osob a 55 členů KŽC. Stoly si pronajalo 91 sběratelů. Celkový příjem do klubové pokladny byl 6 045 Kčs, náklady na propagaci činily asi 1 000 Kčs. Další burza se uskutečnila dne 25. 11. 1989. V počátcích burz tyto akce organizovali Miroslav Zikmund a Miloslav Fous.

Burzy s železniční tématikou jako první začal organizovat Klub železničních cestovatelů. Těmito akcemi se pak inspirovali další následovníci.

Od roku 1995 pak organizovali burzy Petr Pavlíček a Bohumil Augusta. V roce 1996 se k organizátorům přidává Jan Kašpar. Počínaje 42. burzou, která proběhla dne 13. 2. 1999, se mezi organizátory objevuje Richard Vyhlídka, který vystřídal Petra Pavlíčka. Burzy od tohoto dne organizoval Richard Vyhlídka s Bohumilem Augustou. S 56. burzou dne 10. 2. 2001 organizační tým opouští Bohumil Augusta. Na konci roku 2001 se nesmí zákonem používat slovo „burza“ a tak dochází ke změně názvu na Výměnné setkání. V říjnu roku 2001 se konalo výměnné setkání naposledy v kulturním sále LD Praha Masarykovo nádraží z důvodů zrušení lokomotivního depa a kotelny, potřebné k vytápění sálu.

Od 17. 11. 2001 až do 11. 4. 2009 se výměnná setkání konají v kulturním sále pražského hlavního nádraží. Zároveň se na podzim 2001 mezi organizátory přidává také Jan Prokop. Tým organizátorů tak tvoří trojice Vyhlídka - Kašpar - Prokop, hlavním organizátorem je Richard Vyhlídka. Mezi dalšími spoluorganizátory, kteří v tomto období vypomáhali s organizací, byli pánové Miloš Kotva, Roman Provazník, Zdeněk Michl, Roman Hrůza, Lukáš Coufal a Tomáš Dušátko. Dne 9. 12. 2006 se uskutečnilo jubilejní 100. výměnné setkání. V dubnu 2008 však přichází pro všechny smutná zpráva o úmrtí Richarda Vyhlídky, který zemřel náhle ve svých nedožitých 33 letech.
Počínaje 113. výměnným setkáním, konaným dne 17. 5. 2008, přejímá organizaci setkání Lukáš Verner, který sestavuje nový tým organizátorů - Marka Svobodu a Michaelu Svobodovou. Občas personálně vypomáhá i Tomáš Dušátko.

Od října 2009 se výměnná setkání přesouvají do kulturního sálu ŽST Praha Masarykovo nádraží, který je umístěn v 1. patře nad osobními pokladnami. Sál je bohužel velmi malý, dochází tak k tomu, že se do něj nevejdou všichni prodejci. Bohužel od tohoto období klesá i návštěvnost.

133. výměnné setkání konané dne 22. 1. 2011 se opět stěhuje a to do kulturního sálu ŽST Praha-Smíchov, ten je naštěstí větší než na Masarykově nádraží, ale není zcela v centru města. Také se zde konají pouze 4 výměnná setkání.

Konečně počínaje 136. výměnným setkání konaným dne 1. 10. 2011 se burzy vracejí zpět do původního místa konání - kulturního sálu na hlavním nádraží. Od ledna 2012 s organizací vypomáhají Kamil Blažek a Luboš Vaculín.

Ve výčtu spoluorganizátorů nesmíme zapomenout na ještě jedno významné jméno a to na pana Františka Lamače. Ten, ač nikdy nebyl členem KŽC, pomáhal výměnná setkání propagovat již od roku 1995. Jeho hlavní úlohou bylo zvaní prodejců na výměnná setkání a vylepování plakátů před výměnným setkáním vč. orientačního navedení návštěvníků do kulturního sálu.

V důsledku elektronických aukcí a celému vývoji k e-společnosti jako celku, se jedna velká dějinná kapitola v historii činnosti Klubu železničních cestovatelů se završila a naplnila.