Alespoň jeden konec XVI: S Elinkou do Bechyně

Alespoň jeden konec 16. 6. 2018 Bechyně
Alespoň jeden konec

Sraz: v sobotu 16. 06. 2018 v 9:50 h. na zastávce Bechyně zastávka po příjezdu vlaku Os 28406 nebo na nádraží v Bechyni v 10:50 h. po příjezdu Elinky z Tábora (odjezd z Prahy v 7:31 h. R 705 do Tábora, příjezd v 8:56, dále možno jet Os 28406 – Bobinka a historické vozy v 9:07 h. dle tarifu ČD nebo v 9:39 h. Elinkou za globální jízdné)

Program: Na začátku akce dvě varianty, poté jedna společná.

Varianta A: Sraz v Bechyni zastávka v 9:50 h. po příjezdu Os 28406 (Bobinka a historické vozy). Společný odchod na vyhlídku Vojty Náprstka, zde možno vyfotit přímo z vyhlídky s krásným pohledem na viadukt Bechyňská duha nebo přímo z viaduktu v 10:03 h. Bobinku  a v 10:33 h. Elinku. Poté společný odchod na nádraží, kde dobereme druhou část účastníků, této varianty se zúčastní přímo organizátor.

Varianta B:  Cesta z Tábora do Bechyně individuálně Elinkou v 9:39 h. z Tábora s příjezdem do Bechyně v 10:33 h., kde účastníci vyčkají na druhou skupinu do 10:50h. (možno využít k prohlídce nádraží). Rezervaci do Elinky si zajišťuje každý sám. Varianta bez účasti organizátora.

Společná varianta

V 11:00 h. společný odchod do Muzea turistiky. Zde zajištěna prohlídka v čase 11:15 – 12:15 h. Vstupné vybere organizátor hromadně v Bechyni na nádraží. Poté společně po trase Muzeum – centrum města – vyhlídka Gutha Jarkovského – Pasovského vyhlídka – vyhlídka Vojty Náprstka – staré nádraží Bechyně (projití původní trati) – Bechyně zastávka.

Ve 14:07 h. odjezd Os 28413 (Bobinka a historické vozy) do Slapů (příjezd ve 14:39 h).

Odtud pěšky k rozhledně Hýlačka (cca 2 km). Čas na prohlídku rozhledny a přestávka na odpočinek (cca 15:10 – 16:10).

Možno po prohlídce rozhledny se vydat do Horek dříve a v 16:10 si zde vyfotit Elinku. V případě vysokého zájmu se organizátor vydá s touto skupinou a dovede zájemce přímo na fotomísto.

Pěší přesun na zastávku Horky u Tábora (cca 1 km).

V 16:42 h. odjezd Os 28415 do Tábora (opět Bobinka, příjezd v 16:51 h.).

Poté možnost posezení v Táboře v restauraci Černá perla.

Ukončení akce: v sobotu 16.06.2018 v 17 hodin v Táboře, možnost následného posezení

  v restauraci Černá perla a individuální odjezd 

Kilometráž: cca 8 km

Stravování: z vlastních zdrojů

Přihlášky: vyžadují se

Uzávěrka přihlášek: v neděli 10. 06. 2018

Organizátor

Michal Bílek
tel:
723430752